Psychoanalytisch Woordenboek

Lemma’s

Act

Lacan maakt onderscheid tussen gedrag als iets wat ook de dieren vertonen en de act die symbolisch is en zodoende het privilege van de mens. De act is voor hem dan ook een ethisch concept. In de psychoanalytische behandeling wordt het subject geconfronteerd …

Lees verder →

Algebra

Duits: Algebra, die
Algebra is een tak van de wiskunde die probleemoplossing nastreeft door manipulatie van symbolen en formules die immers deductief redeneren vergemakkelijken. Zowel Bion als Lacan bedient zich veelvuldig van een mathematische/algebraïsche notatie. Ze beogen zo bij te dragen tot …

Lees verder →

Aliënatie

Duits: Entfremdung, die
Aliënatie is voor Lacan constitutief voor het menselijk subject, dat op fundamentele en niet op te heffen wijze verdeeld is. We kunnen ons nooit helemaal heel, volledig of samenhangend voelen. Een en ander is gevolg van de identificatie met …

Lees verder →

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: