Psychoanalytisch Woordenboek

Lemma’s

Mozes

Duits: Mose Engels: Moses De oudtestamentische figuur Mozes heeft Freud zijn gehele leven lang begeleid en diep beïnvloed. In de tweetalige Hebreeuws-Duitse Philippson Bijbel (zie Philippson Bijbel)- waarmee Freud al op jonge leeftijd kennismaakte -, staat op de frontispice een indrukwekkende illustratie van Mozes, afgebeeld met twee lichtstralen boven het …

Lees verder →

Almacht van het denken

Duits: Allmacht der Gedanken Engels: Omnipotence of thoughts Een magische voorstelling die Freud voor het eerst op het spoor kwam bij de dwangneurotische Rattenman (Freud, 1909 d). Als deze iemand dood wenste, was dat voor zijn (schuld– en angst)gevoel hetzelfde als iemand daadwerkelijk doodmaken. In de magische wereld van het kind zijn fantasieën werkelijkheden. …

Lees verder →

Authenticiteit

De actuele analyticus is nu meer gevoelsmatig betrokken bij de analysant dan vroeger; zijn eigen subjectiviteit kleurt het analytisch proces en hij beseft dat hij zelf ook verandert zoals de analysant, tijdens het proces dat wordt opgevat als een co-constructie. Om die reden is authenticiteit (synoniem: …

Lees verder →

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: