Psychoanalytisch Woordenboek

Lemma’s

Jouissance

Duits: Jouissance, die Engels: jouissance Frans: jouissance
Jouissance is een origineel sleutelbegrip uit de lacaniaanse psychoanalyse en betekent (in een notariële context) letterlijk usufruct of vruchtgebruik. Het wordt doorgaans onvertaald gelaten hoewel sommigen het benoemen als genieten of (archaïscher) genieting. …

Lees verder →

Kennis/weten

Duits: die Kenntnis/das Wissen Engels: knowledge Frans: connaissance/savoir
Lacan maakt consequent onderscheid tussen de  imaginaire kennis van het Ik en het symbolisch weten van het subject. Kennis (en miskenning) is het soort zelfkennis dat tot het imaginaire register behoort. In …

Lees verder →

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: