Psychoanalytisch Woordenboek

Prof.dr. H.P.J. Stroeken, psycholoog-psychoanalyticus [HS]

Harry Stroeken is psycholoog-psychoanalyticus en zelfstandig gevestigd als psychoanalytisch psychotherapeut te Utrecht. Hij was tot zijn pensionering bijzonder hoogleraar te Leiden. Hij publiceerde bij Uitgeverij Boom o.a.Kleine psychologie van het gesprek (2000) en Dromen – Brein en betekenis(2005). Hij schreef alle niet-gesigneerde lemma’s op deze site (www.psychoanalytischwoordenboek.nl). De lemma’s staan bijna allemaal in de derde druk van zijn Psychoanalytisch Woordenboek (Boom, 2008). Deze site is vanuit dat boek ontwikkeld.

Posts op deze website door Harry Stroeken:

Testen

Duits: testen
Psychoanalytisch opgeleide testpsychologen gebruiken sinds jaar en dag projectieve* testen om tot een uitspraak over indicatiecriteria en conflictgebieden te komen: Thematic Apperception Test (met het viool spelende jongetje als eerste plaat), Rorschach (inktvlekkentest), het maken van een tekening. Op klinische …

Lees verder →

Personalisme

Personalisme is een metafysisch systeem met de persoon als uitgangspunt. De werkelijkheid bestaat dan uit een gemeenschap van interacterende personen. De persoon wordt door verschillende personalistische denkers als vrij, zelfbewust en moreel verantwoordelijk gezien. De term personalisme – voor het eerst gehanteerd door …

Lees verder →

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: