Psychoanalytisch Woordenboek

Prof.dr. H.P.J. Stroeken, psycholoog-psychoanalyticus [HS]

Harry Stroeken is psycholoog-psychoanalyticus en zelfstandig gevestigd als psychoanalytisch psychotherapeut te Utrecht. Hij was tot zijn pensionering bijzonder hoogleraar te Leiden. Hij publiceerde bij Uitgeverij Boom o.a.Kleine psychologie van het gesprek (2000) en Dromen – Brein en betekenis(2005). Hij schreef alle niet-gesigneerde lemma’s op deze site (www.psychoanalytischwoordenboek.nl). De lemma’s staan bijna allemaal in de derde druk van zijn Psychoanalytisch Woordenboek (Boom, 2008). Deze site is vanuit dat boek ontwikkeld.

Posts op deze website door Harry Stroeken:

Seksualiteit

Duits: Sexualität, die
De studie van seksuele perversies zette Freud er toe aan gangbare opvattingen over seksualiteit te weerleggen en seksualiteit als een complexe werkelijkheid op te vatten. Zij versterkte zijn overtuiging dat seksualiteit oorzaak is van psychische stoornissen zoals hysterie, dwangneurose, …

Lees verder →

Personalisme

Personalisme is een metafysisch systeem met de persoon als uitgangspunt. De werkelijkheid bestaat dan uit een gemeenschap van interacterende personen. De persoon wordt door verschillende personalistische denkers als vrij, zelfbewust en moreel verantwoordelijk gezien. De term personalisme – voor het eerst gehanteerd door …

Lees verder →

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: