Psychoanalytisch Woordenboek

Mw. Prof. dr. T.H. Zock [THZ]

Hetty Zock is verbonden aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen als hoogleraar godsdienstpsychologie en als bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging namens het KSGV (Kenniscentrum voor levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid). Zij publiceerde o.a. A psychology of ultimate concern, een godsdienstpsychologische analyse van het werk van Erik H. Erikson (Amsterdam/New York: Rodopi, tweede druk 2004). E-mail: t.h.zock@rug.nl.

Posts op deze website door Hetty Zock:

Motivatie

Duits: Motivation, die
Motivatie verwijst binnen de klinische psychologie vooral naar de bereidheid tot het verrichten van een bepaald gedrag. Als therapeutische interventie kent men de binnen de verslavingszorg ontwikkelde motiverende gespreksvoering, die gericht is op het doen toenemen van de motivatie …

Lees verder →

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: