Psychoanalytisch Woordenboek

Prof. dr. W. van Hoorn, historisch psycholoog [WvH]

Prof.dr. W. van Hoorn studeerde en promoveerde aan de universiteit van Leiden, waar hij ook docent was. Vervolgens werd hij hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam tot aan zijn emeritaat op de leerstoel sociale en individuele verandering. Sedert 1997 is hij tevens honorary professor in het departement psychologie aan de universiteit van Kaapstad (Zuid Afrika). Hij heeft talrijke internationale publicaties op zijn naam staan en in het najaar van 2008 verschijnt een tweede uitgebreide editie van zijn Klein woordenboek van symbolisme en psychoanalyse bij de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Posts op deze website door W. van Hoorn:

Symbolisme

Duits: Symbolismus, der Frans: symbolisme
Belangrijke onderwerpen als onbewuste en droom, het oedipusgebeuren, eros en thanatos, mannelijke en vrouwelijke homoseksualiteit, castratie, hysterie, narcisme en perversie, waren in de schone kunsten, met name in het Europese symbolisme, al ruimschoots verbeeld, voordat Freud …

Lees verder →

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: