Psychoanalytisch Woordenboek

Determinisme

Determinisme

Duits: Determinismus, der Frans: déterminisme
De principiële aanname dat alle psychische verschijnselen herleid kunnen worden tot dieperliggende oorzaken. In zijn dynamische denkwijze benadrukt Freud dat psychische verschijnselen “overgedetermineerd” zijn. Tegengesteld aan teleologie. De vraag naar de

Lees verder →

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: