Psychoanalytisch Woordenboek

Dualisme

Dualisme

Duits: Dualismus, der Frans: dualisme
Een grondtrek in het denken van Freud, die consequent afwijzend stond tegenover monisme. Het betekent een denken waarin twee onherleidbare en onafhankelijke elementen – zoals Eros en doodsdriften – ten slotte de laatste verklaring vormen. Indien …

Lees verder →

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: